Je bevindt je hier:
Zuid-Afrika: Zuid-Afrika: Algemeen

Landinformatie Zuid Afrika

Zuid-Afrika is een groot land, met een oppervlakte van ruim 1,2 miljoen vierkante kilometer. In Zuid-Afrika wonen bijna 47 miljoen mensen en het is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2001 was 79% van de bevolking zwart, 10% blank, 9% kleurling en 3% waren Indiërs. Zuid-Afrika is met name een christelijk land, 79,7% van de bevolking is christen. 

Gesproken talen in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel. Na India heeft Zuid-Afrika daarmee de meeste officiële talen ter wereld. 
Officiële talen zijn:

  • Zoeloe 24%
  • Xhosa 18%
  • Afrikaans 13%
  • Noord-Sotho 9%
  • Tswana 8%, Engels 8%
  • Zuid-Sotho 8%
  • Tsonga 4%
  • Swazi 3% 
  • Venda 2%
  • Zuid-Ndebele 2% (volkstelling 2001).
In de grondwet van Zuid-Afrika staat ook dat het Khoi, San, Nama en de Zuid-Afrikaanse Gebarentaal worden bevorderd, maar deze talen zijn niet officieel. Van de bevolking boven de 15 jaar kan 86,4% lezen en schrijven. Van de mannen is dat 87% en van de vrouwen 85,7%. (Schatting 2003).

De meeste Zuid-Afrikanen spreken Engels. Daarnaast heeft iedere bevolkingsgroep haar eigen taal zoals het Zulu of Xhosa. De projectleiding spreekt altijd goed Engels. Let op, de lokale mensen verstaan vaak Nederlands, omdat dat op Afrikaans lijkt maar zij hebben er niet altijd een positieve associatie bij omdat het de taal van de “onderdrukker” was. 

Het weer in Zuid-afrika

Het klimaat in Zuid-Afrika is divers, maar warm. In juli en augustus is het geen zomer, maar winter. Dit komt doordat het land op het zuidelijk halfrond gelegen is.
Aan de oostkust is het veel warmer en landinwaarts is het klimaat per gebied ook weer verschillend. In de Zuid-Afrikaanse winter kan het aardig regenen rond Kaapstad. De temperatuur blijft overdag wel rond de 18 graden, maar ’s nachts kan het flink afkoelen. Bovendien is er nergens verwarming! In de Zuid-Afrikaanse lente en herfst is de temperatuur zeer aangenaam tussen 20 en 30 graden.

Voor meer informatie over het weer in Zuid- Afrika kijk op http://www.weeronline.nl/Zuid-Afrika.htm

Een stukje Zuid-Afrikaanse geschiedenis

De menselijke geschiedenis van Zuid-Afrika begint al erg vroeg; meer dan drie miljoen jaar geleden werd Zuid-Afrika bewoond door de eerste voorlopers van de mens. Hun gefossiliseerde overblijfselen zijn gevonden in de grotten nabij Sterkfontein. Vele jaren later (duizenden jaren geleden) werd Zuid-Afrika met name bevolkt door nomadenvolkeren als de Abantu. Zij werden gedwongen zuidwaarts te trekken door de sterk toenemende verdroging van de Sahara-woestijn 6.000 jaar geleden. Er is bewijs gevonden dat deze volkeren handel dreven met de Arabieren en Chinezen.

De historische verbintenis tussen Nederland en Zuid-Afrika begint in 1652, met de landing van Jan van Riebeeck en zijn 90 manschappen. Zij waren geland met als doel een handelspost en doorvoerhaven aan te leggen voor de Nederlandse VOC-vloot. Met het komen en gaan van de schepen, bleven er echter steeds meer mensen achter en langzaam maar zeker nam de Europese bevolking in getale toe. In 1662 woonden er 250 mensen in de nederzetting, die langzaam maar zeker ging uitbreiden. In de vroege 18e eeuw gingen de eerste onafhankelijke trekboeren het land in om zich te vestigen. Door de moeilijke omstandigheden eindigden veel lokale inwoners als werknemers voor de nieuwe blanke kolonisator. Deze boeren en hun nageslacht begonnen hun band met Europa te verliezen en er begon een Afrikaanse nationale identiteit te ontstaan.

Met het uitbannen van de slavernij in 1824 vertrokken 12.000 boeren uit onvrede naar het noorden. Het resultaat van deze grote trek was een tweetal onafhankelijk boerenstaten: de centrale oranje vrijstaat en de Zuid-Afrikaanse republiek (transvaal) in het noorden. Met de ontdekking van grote hoeveelheden goud en diamant in Zuid-Afrika ontstond er een conflict tussen de vrijgevochten boeren en de -inmiddels Engelse- kolonisator. Dit resulteerde in een tweetal oorlogen, de eerste en tweede Boerenoorlog. De Engelsen wonnen in 1902 (het verdrag van Vereeniging) en Zuid-Afrika werd een kolonie onder Engels bewind. Wat hierop volgde is bekend: de blanke minderheid nam het gezag op zich en de zwarte meerderheid werd bij wet onderdrukt. De zogenaamde `apartheid`  ontstond onder leiding van de -door de blanken- verkozen premiers Strijdom en Verwoerd. Deze laatste weekte Zuid-Afrika tevens los van de Britse kroon en isoleerde dankzij zijn racistische beleid het land van de buitenwereld.

Nelson Mandela
De steeds strikter wordende wetten en oneerlijke behandeling van de `gekleurde` bevolking van Zuid-Afrika leidde uiteindelijk tot gewelddadige opstanden. Het toenmalig illegale Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van Nelson Mandela organiseerde stakingen, protesten en sabotage- acties. Deze laatste acties leidden ertoe dat in 1963 de leiding van het ANC werd opgepakt en tot levenslang werd veroordeeld. De apartheid duurde tot 1990, toen premier De Klerk het verbod op de oppositiebewegingen ophief. Op 11 februari werd na 27 jaar ANC- boegbeeld en later Nobelprijswinnaar Nelson Mandela vrijgelaten uit de gevangenis van Robbeneiland. In 1994 werd hij, bij de eerste eerlijke verkiezingen in het land, verkozen tot president van Zuid-Afrika. De Klerk werd zijn rechterhand, als toonbeeld voor een nieuw gelijk Zuid-Afrika. De regeringsperiode van Mandela stond in het teken van de succesvolle overgang van het gescheiden sociale stelsel naar een open en eerlijke samenleving.

Jacob Zuma
In december 2007 wordt Zuma voorzitter van het ANC, dat versterkt zijn positie als presidentskandidaat. In mei 2008 steekt etnisch geweld de kop op tegen immigranten uit Malawi, Zimbawe en Mozambique. In september 2008 treed Mbeki onder druk van het ANC af en wordt Kgalema Motlanthe gekozen tot interim-president tot de presidentsverkiezingen van 2009. Sinds 9 mei 2009 is Jacob Zuma president van Zuid-Afrika.