Je bevindt je hier:
Vrijwilligerswerk: Guatemala: Assisteer met lessen op een basisschool

Vrijwilligerswerk in Guatemala

Onderwijs in Guatemala

Meer dan de helft van de bevolking van Guatemala leeft onder de armoede grens. Het land is een van de armste landen van Latijns Amerika en heeft, volgens de Verenigde Naties de op een na laagst Human Development Index van heel Amerika. Er zijn veel straatkinderen te vinden en kinderen met een slechte sociaal economische positie. Veel kinderen zijn van jongs af aan al aan het werk en krijgen vaak geen opleiding waardoor de kans op een goede toekomst zeer klein is. De Staat heeft de plicht om basisonderwijs te bieden aan alle kinderen, maar ondanks de initatieven die er zijn ondernomen, bestaan er nog grote problemen rondom de toegang en de kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijs wordt gekarakteriseerd door:

  1. hoog percentage analfabetisme (het hoogst onder inheemse vrouwen/meisjes)
  2. lage scholingsgraad
  3. hoge mate van schoolverlating en repetitie
  4. lage financiële besteding aan het onderwijs
  5. slechte educatieve infrastructuur
Vanuit kwalitatief oogpunt heeft het onderwijs zich altijd gekenmerkt door een mechanische en autoritaire manier van lesgeven, gericht op memoriseren en kopiëren, dat zorgt voor mentale passiviteit. Kinderen worden niet gestimuleerd (maar eerder gedemotiveerd) om zelfstandig na te denken. Vooral arme kinderen hebben moeilijk toegang tot onderwijs. Er zijn publieke basisscholen waar het onderwijs ‘gratis’ is, maar de kosten van het verplichte uniform, de boeken en het schoolmateriaal zijn voor veel arme families niet te dragen. Sommige kinderen kunnen ook niet naar school omdat zij al mee moeten werken om de kost te verdienen. Het onderwijs en de begeleiding op de publieke scholen is dusdanig slecht dat veel kinderen al na een jaar de school weer verlaten, zonder te hebben leren lezen, schrijven of rekenen.

Dit project heeft als doel kinderen met een slechte sociaal economische positie door middel van educatie een kans te geven op een betere toekomst. Voor meer informatie over het project kijk je bij het tabblad ´project´.